آموزش تصویری کتیا ماشین کاری پارت 6

آموزش تصویری کتیا ماشین کاری پارت ۶

آموزش تصویری کتیا ماشین کاری پارت 6 توضیحات : آموزش تصویری کتیا ماشین کاری پارت 6 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault ...

ادامه مطلب

دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت 1

دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت ۱

دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت 1 توضیحات : دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت 1 : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided Three...

ادامه مطلب

آموزش تصویری نرم افزار کتیا پیشرفته پارت 23

آموزش تصویری نرم افزار کتیا پیشرفته پارت ۲۳

آموزش تصویری نرم افزار کتیا پیشرفته پارت 23 توضیحات : آموزش تصویری نرم افزار کتیا پیشرفته پارت 23 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷...

ادامه مطلب

عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 20

عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت ۲۰

عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 20 توضیحات : عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 20 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Das...

ادامه مطلب

بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 18

بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت ۱۸

بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 18 توضیحات : بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 18 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault ...

ادامه مطلب