آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت ۱۱

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11 توضیحات : آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11 : برنامه اندروید محیطی است بر...

ادامه مطلب

آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت 9

آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت ۹

آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت 9 توضیحات : آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت 9 : برنامه اندروید محیط...

ادامه مطلب

فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت 7

فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت ۷

فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت 7 توضیحات : فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت 7 : برنامه اندروید محیطی  است ب...

ادامه مطلب

فیلم آموزش بررسی view در اندروید پارت 6

فیلم آموزش بررسی view در اندروید پارت ۶

فیلم آموزش بررسی view در اندروید پارت 6 توضیحات : فیلم آموزش اندروید بررسی view اندروید پارت 6 : برنامه اندروید محیطی  است برای توسعه...

ادامه مطلب

آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت 4

آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت ۴

آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت 4 توضیحات : آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت 4 : برنامه اندروید محیطی  است برای توسعه و برنامه نویسی...

ادامه مطلب

اجرای اولین پروژه در اندروید پارت 2

اجرای اولین پروژه در اندروید پارت ۲

اجرای اولین پروژه در اندروید پارت 2 توضیحات : اجرای اولین پروژه در اندروید پارت 2 : در آموزش ابتدایی برنامه نویسی اندروید که در محیط ...

ادامه مطلب

بهترین فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید با B4A فصل 1

بهترین فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید با B4A فصل ۱

فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید با B4A فصل اول توضیحات :  بهترین فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید با B4A فصل 1 : در این قسمت از سری فی...

ادامه مطلب

بهترین فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید با B4A فصل 1

بهترین فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید با B4A فصل ۲

بهترین فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید با B4A فصل 2 توضیحات : اندروید یک برنامه همراه است که توسط شرکت گوگل برای موبایل و تبلت طراحی ...

ادامه مطلب