فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 41

فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت ۴۱

فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 41 توضیحات : فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 41 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassaul...

ادامه مطلب

بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 36

بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت ۳۶

بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 36 توضیحات : بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 36 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷...

ادامه مطلب

بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 34

بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت ۳۴

بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 34 توضیحات : بهترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 34 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷...

ادامه مطلب

کامل ترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 30

کامل ترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت ۳۰

کامل ترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 30 توضیحات : کامل ترین فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 30 : اولین بار کتیا (CATIA) در س...

ادامه مطلب