دانلود کتاب درسی ماشین های کنترل عددی CNC

cnc

ماشین های کنترل عددی CNC

مقدمه:

cnc مخفف computer numerical control می باشد در ایران این ماشین ها CNC خالی خوانده میشوند ولی نام آنها به پارسی ماشین های (دستگاه های ) کنترل عددی برگردان می شود.نسل نخست این دستگاه ها NC ها بوده اند یعنی کامپیوتر را نداشته است و دستگاه بر اساس بخردانه خاص دستورات را درک می کرده مثلا با استفاده از کارت های پانچ شده.به عنوان نمونه در دستگاه تراش برای فرمان پیشروی بدین چهره عمل می شود که سرنوشت ساپورت دستگاه را بوسیله تقسیم چرخان به جلو میبریم در ماشین های NC  این شغل توسط یک سری دستورات پانچ شده بر روی نوار پانچ چهره می گرفت در دستگاه CNC امروزین اینکار توسط یک کد چهره می گیرد .

پس یک دستگاه CNC  عملا همان دستگاه دستی ساده می باشد که قابلیت اجازه پذیری از طریق کد ها و کَرویز ریاضیاتی را دارد در این دستگاه حضور کاربر (اپراتور) برای پیشه با دستگاه اندک به ایستادن این فرد پشت بخش کنترل کننده دستگاه می باشد و نوشتن برنامه های حرکتی آنهم فقط برای یکبار ، سایر دستگاه این عمل را بصورت خودکار هر چند بار که بخواهیم تکرار می نمایدالبته  بدون حضور کاربر.بدنه این دستگاه کم و بیش همانند دستگاه های دستی می باشند یک CNC فرز عملا همان بدنه دشوار افزاری فرز دستی را دارد همینطور برای CNC تراش و CNC سنگ و…

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب