کتاب آموزشی طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک

سیستم های هیدرولیک

هیدرولیک :

هیدرولیک  Hydraulics یک جستار مهندسی بین‌رشته‌ای است که به روش‌های کاربردی استفاده از سیالات تحت فشار می‌پردازد.سامانه‌های هیدرولیک که یکی از ۲ زیرمجموعه کلی سامانه‌های انرژی سیالات هستند (نوع سایر پنوماتیک است)، برای انتقال انرژی کاربرد می‌شوند.مزیت هیدرولیک نسبت به روش‌های انتقال انرژی مکانیکی و الکتریکی، قابلیت افزایش توان در حین انتقال و تغییر سریع جهت جنبش است؛ نظر به اینکه در هیدرولیک انتقال انرژی با کمک یک سیال هیدرولیک اتمام می‌شود و سیالات به طور کلی قابلیت شکل‌پذیری دارند و می‌توان آن‌ها را از مسیرهای دلخواه عبور داد.

از واژه هیدرولیک مفهوم مایع تداعی می شود ، مثلا توربین هیدرولیک توعی توربین است که با آب سر و کار دارد . سیستم هیدرولیکی با آب ، روغن یا مایعات سایر شغل می کند . در سیستم های هیدرولیکی در کناره مایع از هوای فشرده یا بعضی گازها و سیالات تراکم  پذیر هم   می تاب استفاده کرد . سیستم های هیدرولیک کثیف و مختصر هرینه می باشند و نیروی بالایی ایجاد می کنند .

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب