دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

مقدمه: 

 گرما نوعی از انرژی است که از یک شکل به شکل دیگرتبدیل می شود. همچنین  یا از یک جسم  به جسم  دیگر منتقل می شود . به طور مثال , مشعل اجاق گاز, انرژی الکتریکی را به حرارت تبدیل میکند.  این انرژی را از طریق  کتری به آب می رساند. این مساله باعث بالارفتن انرژی جنبشی مولکول های آب میشود . شکل بخار گریز می کنند. ترمودینامیک بخشی از فیزیک است که با رابطه های  بین گرما و دیگر خرده انرژی سروکار دارد. این دودمان به شکل خاص در تکاپوی روشنگری وضعیت تبدیل انرژی گرمایشی به شکل دیگر واز آن شکل به دیگر اشکال انرژی و وضعیت کارایی آن بر ماده میباشد. برای   دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامع زبان اصلی ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک

مقدمه:

حرارت نوعی از انرژی است که می تواند از یک شکل به شکل سایر تبدیل شود، یا از یک شیء به دیگری منتقل شود .به عنوان مثال، مشعل اجاق گاز، انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل کرده و این انرژی را از راه کتری به آب می رساند. این امر مایه افزایش انرژی جنبشی مولکول های آب شده و آنها سریع تر حرکت می کنند. در یک دمای ویژه (نقطه جوش)، اتم ها انرژی کافی را برای آزادسازی خویش از پیوندهای مولکولی مایع بدست می آورند و به شکل بخار گریز می کنند. ترمودینامیک شاخه ای از فیزیک است که با روابط بین گرما و دیگر خرده انرژی سروکار دارد. این دودمان به طور ویژه درصدد روشنگری وضعیت تبدیل انرژی گرمایشی به شکل سایر واز آن شکل به انواع دیگرانرژی و وضعیت کارایی آن بر ماده است. 

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود مقالات آموزشی ترمودینامیک به زبان اصلی

ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک  به یونانی: θερμο «گرما» + δυναμική «توان و قدرت» شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می‌پردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد.ترمودینامیک موضوع بخش گسترده‌ای از علم و مهندسی است

این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزشی ترمودینامیک زبان اصلی

ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک  به یونانی: θερμο «گرما» + δυναμική «توان و قدرت» شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می‌پردازد ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد ترمودینامیک موضوع بخش گسترده‌ای از علم و مهندسی است همانند: موتور، گذار فاز، واکنش‌های شیمیایی، پدیده‌های انتقال و حتی سیاه چاله‌ها محاسبات ترمودینامیکی برای زمینه‌های فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، زیست‌شناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصاد لازم است.

این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود مقاله آموزشی ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک  به یونانی: θερμο «گرما» + δυναμική «توان و قدرت» شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می‌پردازد ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد ترمودینامیک موضوع بخش گسترده‌ای از علم و مهندسی است همانند: موتور، گذار فاز، واکنش‌های شیمیایی، پدیده‌های انتقال و حتی سیاه چاله‌ها محاسبات ترمودینامیکی برای زمینه‌های فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، زیست‌شناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصاد لازم است..

این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزشی ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک

انتقال انرژی در واکنش‌های شیمیایی مرتبط گردید، ترمودینامیک شیمیایی اثر آنتروپی بر فرایندهای شیمیایی را مورد بحث قرار می‌دهد، همچنین ترمودینامیک آماری (یا مکانیک آماری) با پیش بینی‌های آماری از رفتار ذرات سیستم، ترمودینامیک ماکروسکوپیک را توجیه می‌نماید.بعدها این مبحث به فرایندهایدما، خاصیتی که با قانون صفرم ترمودینامیک تا حدودی تبیین می‌گردد، نشان‌دهندهٔ جهت انتقال انرژی حرارتی (گرما) بین دو سیستم در نزدیکی یکدیگر است.

این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب