دانلود کتاب حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف

مقاومت مصالح پوپوف

کتاب مقاومت مصالح به عنوان پایه و اساس دروسی همچون تحلیل سازه ، فولاد و بتن است پس عدم یادگیری آن ضرر بزرگی برای دانشجو به همراه دارد کتاب زیر حل المسائل مقاومت پوپوف است که از معتبرترین انواع کتب مقاومت مصالح است. این کتاب بین رشته های عمران، مکانیک و . . .  مشترک است

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی مقاومت مصالح 2

مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

مقاومت مواد، مقاومت مصالح  Strength of materials یا مکانیک مواد Mechanics of materials  بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میانی تنش و کرنش) می‌پردازد. هدف اصلی از درس پایداری مصالح فراهم کردن دست مایه‌ای است که مهندسان آینده بتوانند با به کارگیری آن ماشینهای متنوع و سازه‌های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازهٔ معلوم دربرگیرنده محاسبه تنش‌ها و تغییر شکلهاست. در علم مواد، پایداری یک ماده عبارتست از توانایی آن دراستقامت ورزیدن (تحمل کردن) در مساوی بار اعمالی بدون شکست است. این بخش به مفهوم تنش و به معرفی روشهای باره بهره‌گیری برای تحلیل و طراحی ماشینها و سازه‌ها باربر اختصاص داشت.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

جزوه درسی مقاومت مصالح

جزوه درسی مقاومت مصالح

جزوه درسی مقاومت مصالح

 

مقدمه:

 

این جزوه شامل مباحث وسرفصل های مربوط به درس مقاومت مصالح 1در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت وسیالات می باشد مطالب موجود دراین جزوه آموزشی به بیان اصول طراحی سازه های صلب وبررسی تغییر شکل اجزا این سازه ها تحت تاثیر نیروها وگشتاورهای وارده می پردازد.مقاومت تنها بر حسب نیروی محوری صحیح نیست بلکه به سطح مقطع هم بستگی دارد. در این جزوه با دو تنش آشنا می شوید :

  1. تنش محوری
  2. تنش برشی

تنش محوری را تنش نرمال  هم می گویند چون بر هر مقطعی موازی با سطح عمود است.

اجزاء تحت پیچش،کاربردهای فراوانی در مهندسی دارند.بیشترین استفاده را می توان مربوط به شافتهای انتقال قدرت دانست که برای انتقال قدرت از یک محل به محل دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.به عنوان مثال می توان به شافتهای واسط بین توربین ها و ژنراتورها و یا اکسل اتومبیلها اشاره نمود.این گونه مستئل را می توان در حالت استاتیکی مورد مطالعه قرار داد.محاسبه مقدار مدول برشی و مقایسه آن با مقادیر تئوری و بیان علت ارور یا اختلاف همچنین در این آزمایش روابط پیچش را برای یک میله استوا نه ای شکل بررسی کرده و آزمایش را طبق این روابط ادامه در http://matlabland.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7/

تنش برشی عمدتا پیچها ، پرچها و پینها تحت تاثیر نیروی برشی قرار می گیرند.

ادامه مطلب