کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی

دانلود کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی2

کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی

مقدمه :

کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی : ارتعاشات مکانیکی (Mechanical Vibration)‏ عبارت است از حرکت نوسانی اجسام و مطالعه نیروهای وابسته به آنها. تمام اجسامی که جرم و کشسانی دارند می توانند نوسان کنند. از اینرو، اغلب ماشینها و سازه های صنعتی تا اندازه ای ارتعاش می کنند، و در طراحی معمولا باید رفتار نوسانی آنها در نظر گرفته شود. سیستمهای نوسانی را به دو رده وسیع خطی و غیر خطی می توان تقسیم بندی کرد.

این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

فهرست مطالب :

  1.     ارتعاشات ساده ی سیستم های یک درجه آزادی
  2.     ارتعاشات اجباری
  3.    ارتعاشات میرا
  4.    ارتعاشات اجباری میرا
  5.  ارتعاشات سیستم تحت بار اجباری
  6.    ارتعاش سیستم های دو درجه آزادی

د.

عنوان کتابعنوان کتاب : کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی

نویسنده  نویسنده :

تعداد صفحات تعداد صفحات : 847

زبان زبان : انگلیسی

دانلود  دانلود – 36.28 مگابایت

رمز رمز فایل : digiemc.com

کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی

کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی

کتاب آموزشی ارتعاشات مکانیکی

مقدمه :

ارتعاشات مکانیکی (Mechanical Vibration)‏ عبارت است از حرکت نوسانی اجسام و مطالعه نیروهای وابسته به آنها. تمام اجسامی که جرم و کشسانی دارند می توانند نوسان کنند. از اینرو، اغلب ماشینها و سازه های صنعتی تا اندازه ای ارتعاش می کنند، و در طراحی معمولا باید رفتار نوسانی آنها در نظر گرفته شود. سیستمهای نوسانی را به دو رده وسیع خطی و غیر خطی می توان تقسیم بندی کرد.

این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب پرسش و پاسخ ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی  Mechanical Vibration عبارت است از حرکت نوسانی اجسام و مطالعه نیروهای وابسته به آنها. تمام اجسامی که جرم و کشسانی دارند می توانند نوسان کنند. از اینرو، اغلب ماشینها و سازه های صنعتی تا اندازه ای ارتعاش می کنند، و در طراحی معمولا باید رفتار نوسانی آنها در نظر گرفته شود.

سیستمهای نوسانی را به دو رده وسیع خطی و غیر خطی می توان تقسیم بندی کرد.

لرزش یا همان ارتعاشات مکانیکی به نوعی از حرکت سیستمهای دینامیکی اطلاق می شود که به صورت نوسانی  (رفت و برگشتی) صورت پذیرفته و حرکت در یک بازه زمانی (پریود ارتعاش) تکرار شود.
 
این نوع حرکت را در ساده ترین شکل می توان با یک جرم و یک فنر شبیه سازی کرد. با القاء یک تغییر مکان اولیه به جرم متصل به فنر و رها کردن آن، حرکت نوسانی رخ می دهد که می توان دامنه آن را به کمک یک تابع سینوسی بیان نمود.

 

    این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

    ادامه مطلب