کتاب درسی ریاضی مهندسی

کتاب درسی ریاضی مهندسی

کتاب درسی ریاضی مهندسی

 

مقدمه:

 

دانش ریاضی برای بررسی کمیته و ساختار و فضا و دگرگونی تعبیر می شود.در تعریف دیگر ریاضی می توان گفت که در آن استدلال منطقی از اصول و تعریف ها به نتیجه دقیق وجدیدی می باشد.ریاضی از علوم طبیعی نمی باشد ، اما ساختار ویژه ای دارد که بیشتر دانش آن طبیعی است و در فضایی جدا از طبیعت و محض گونه گسترش پیدا می کند ، به‌طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمی‌گردند تا جوابشان را با آن مقایسه ومورد بررسی قرار میدهد.ریاضیات یکی از زبان های  علمی است.جبر نوعی خلاصه کردن می باشد که کمیت های آن نامعلوم است وبا ایکس و وای نشان داده می شود.

سایت (www.digiemc.com) کتاب درسی ریاضی مهندسی را برای شما کاربران محترم آموزش می دهد .برای توضیحات بیشتر و دانلود این آموزش به صفحه بعد مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب