دانلود گزارش کار آزمایشگاه انیور سال

دانلود گزارش کار آزمایشگاه انیور سال

دانلود گزارش کار آزمایشگاه انیور سال 

 شرح فنی ماشین TN50BR :

به علت تنوع و دقت کار و دارا بودن طرح ساده , براي TN-BR ماشین هاي سري تولید تکی یا سري کوچک , همچنین براي کارگاه هاي تعمیر بکار میرود. طرح آنها آخرین احتیاجات فنون ماشین کاري جدید را برطرف میکند . ظرفیت کار بیشتر ماشین , همچنین امکان تجهیز آن با بسیاري از دستگاه هاي مخصوص , این ماشین را به صورت انیورسال در می آورد.این ماشین تراش انجام هر نوع ماشین کاري را مسیر میزند . این ماشین تراش ها بر حسب عملیات متریک ساخته شده اند . وقتی  ماشین خلاص است , دستگاه نگه دارنده را میتوان به وسیله دستگاه برگشت سریع , به هر طرف و به طور سریع انتقال داد. این امر باعث جلوگیري از استهلاك سایر دستگاه شده و زمان تولید را کاهش میدهد . حامل و کشو ها طوري ساخته شده است که استعمال ابزارگیر گردان و آمریکایی را ممکن سازد .این ابزار گیرها به عنوان تجهیزات مخصوص دستگاه تهیه شده اند . 

ادامه مطلب

دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک

مقدمه: 

 گرما نوعی از انرژی است که از یک شکل به شکل دیگرتبدیل می شود. همچنین  یا از یک جسم  به جسم  دیگر منتقل می شود . به طور مثال , مشعل اجاق گاز, انرژی الکتریکی را به حرارت تبدیل میکند.  این انرژی را از طریق  کتری به آب می رساند. این مساله باعث بالارفتن انرژی جنبشی مولکول های آب میشود . شکل بخار گریز می کنند. ترمودینامیک بخشی از فیزیک است که با رابطه های  بین گرما و دیگر خرده انرژی سروکار دارد. این دودمان به شکل خاص در تکاپوی روشنگری وضعیت تبدیل انرژی گرمایشی به شکل دیگر واز آن شکل به دیگر اشکال انرژی و وضعیت کارایی آن بر ماده میباشد. برای   دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود جزوه درس مکانیک سیالات

دانلود جزوه درس مکانیک سیالات

دانلود جزوه درس مکانیک سیالات 

مقدمه

با توجه به این که استاتیک و تحرک شاره‌ها در طبیعت , صنعت و حیات روزمره انسان کاربرد فراوان دارد, لذا دانشمندان آزمایشهای مفصل و اغلب نوآورانه را در این زمینه ترتیب می‌‌دهند. این آزمایشها بیشتر کاربرد صنعتی دارند . همین امر سبب برپایی علمی ‌به اسم مکانیک سیالات شده است. لازم به بیان است که مکانیک سیالات محاسباتی , در صنایع هوایی و ساخت سفینه‌های فضایی استعمال دارد. به همین دلیل احتیاج به تحقیقات و پژوهشهای علمی ‌و عملی در مکانیک سیالات وجود دارد. لینک دانلود جزوه درس مکانیک سیالات را در صفحه ی بعد قرار داده ایم.

ادامه مطلب

دانلود کتاب درسی جامع استاتیک

دانلود کتاب درسی جامع استاتیک

دانلود کتاب درسی جامع استاتیک

تعریف استاتیک :

کتاب درسی جامع استاتیک یا ایستایی‌ (به انگلیسی: Statics) شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره ی سامانه‌های فیزیکی در حال ترازمندی ایستا (یا ترازمندی استاتیکی) می‌پردازد. تعادل ایستا حالتی است که در آن، محیط‌ نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که پاره ها و سازه‌ها در نشان اعمال قوای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود مسئله های درس استاتیک به زبان انگلیسی

دانلود مسئله های درس استاتیک به زبان انگلیسی

دانلود مسئله های درس استاتیک به زبان انگلیسی

مقدمه :

استاتیک، یا ایستایی‌شناسی شاخه‌ای از نزاکت فیزیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره ی سامانه‌های فیزیکی در حال ترازمندی ایستا (یا تعادل استاتیکی) می‌پردازد. ترازمندی ایستا حالتی است که در آن، فضا نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که تکه ها و سازه‌ها در نشان اعمال قوای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا، سامانهٔ باره نظر یا در حال سکون است یا مرکز جرم (گرانیگاه) آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامع استاتیک دانشگاه علم و صنعت

استاتیک علم و صنعت

استاتیک

تعریفی کوتاهی از دانش استاتیک

استاتیکیا ایستایی‌شاخه‌ای از ادب فیزیک(مکانیک) و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ سامانه‌های فیزیکی در حال تعادل ایستا(یا تعادل استاتیکی) می‌پردازد. تعادل ایستاحالتی است که در آن، مکان نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که تکه ها و سازه‌ها در اثر اعمال نیروهای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا، سامانهٔ مورد نظر یا در حال سکون است یا مرکز جرم (گرانیگاه) آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

با به کارگیری قانون دوم نیوتونبه این نتیجه می‌رسیم که در یک سامانهٔ در حال ترازمندی ایستا، نیروی ناب-سره و نیز گشتاور خالص وارد بر هر یک از جرم‌های درون نظام مساوی با صفر است، و این بدان معناست که در ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا مؤلفه از سامانه وارد می‌شود، نیرویی به همان اندازه ولی در جهت مخالف به آن جزء اعمال می‌گردد. این‌که نیروی خالص وارد بر نظام مساوی با صفر باشد، به عنوان شرط اول تعادل شناخته می‌شود. این شرط که گشتاور خالص وارد بر نظام برابر با صفر باشد، به شرط دوم تعادل موسوم است.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود کتاب راهنمای زبان اصلی استاتیک

استاتیک

استاتیک

مقدمه:

استاتیک :staticsشاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا نظام فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. تعادل وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن اجسام یا سازه های تحت تاثیر نیروهای خارجی- تغیر فضا نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت ترازمندی ایستا که در علوم مهندسی به "تعادل استاتیکی" موسوم است، سیستم مورد نظر یا در حال سکون است یامیتوان از عقیده علمی (بخصوص با توجه به سکون نسبی نسبیت انیشتین) گرانیگاه (گرانیگاه) آنرادر احد از دستگاههای سکون نسبی که با سرعت مقاوم جنبش می‌کنندو لذا عجله در ان صفر است "ساکن دانسته وتعریف نمود.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامع زبان اصلی ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک

مقدمه:

حرارت نوعی از انرژی است که می تواند از یک شکل به شکل سایر تبدیل شود، یا از یک شیء به دیگری منتقل شود .به عنوان مثال، مشعل اجاق گاز، انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل کرده و این انرژی را از راه کتری به آب می رساند. این امر مایه افزایش انرژی جنبشی مولکول های آب شده و آنها سریع تر حرکت می کنند. در یک دمای ویژه (نقطه جوش)، اتم ها انرژی کافی را برای آزادسازی خویش از پیوندهای مولکولی مایع بدست می آورند و به شکل بخار گریز می کنند. ترمودینامیک شاخه ای از فیزیک است که با روابط بین گرما و دیگر خرده انرژی سروکار دارد. این دودمان به طور ویژه درصدد روشنگری وضعیت تبدیل انرژی گرمایشی به شکل سایر واز آن شکل به انواع دیگرانرژی و وضعیت کارایی آن بر ماده است. 

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود تشریح جامع مسائل استاتیک

استاتیک حل المسائل

استاتیک

درس استاتیک احد از دروس پایه ای رشته مکانیک و دیگر دودمان های مرتبط هست. پایه و بنیاد این آموزه قوانین نیوتن است که به ما کمک می کند مسائل را با به کارگیری ابزارهایی که در این آموزه آشنا خواهیم شد، تحلیل کنیم. کالبد ها مورد رسیدگی در استاتیک صلب و بدون حرکت در نظر گرفته می شود. از مهمترین مباحث این درس، بحث تعادل می باشد که ما در اصل اول مورد بررسی پیمان خواهیم داد که قوی ترین ابزار ما برای تحلیل سازه ها می باشد.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی استاتیک صنعتی شریف

استاتیک

استاتیک:

تعریف:

استاتیک  Statics شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. ترازمندی وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن کالبد ها یا سازه‌های تحت تأثیر نیروهای خارجی- تغیر فضا نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت ترازمندی ایستا که در علوم مهندسی به «تعادل استاتیکی» موسوم است، سیستم مورد عقیده یا در حال سکون است یا می‌توان از نظر علمی  گرانیگاه  آنرا در یکی از دستگاه‌های سکون نسبی که با سرعت ثابت حرکت می‌کنند و لذا شتاب در آن صفر است، ساکن دانسته وتعریف نمود.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب