مقاله بررسی میرایی آونگ با دامنه زیاد

مقاله بررسی میرایی آونگ با دامنه زیاد

مقاله بررسی میرایی آونگ با دامنه زیاد 

میرایی چیست؟

میرایی  یک خاصیت فیزیکی است .این ویژگی باعث کم شدن دامنه ی نوسان در سیستم های نوسانی  میشود. این اتفاق بیشتر در نوسانگر هماهنگ صورت میپذیرد. در کل به  عضوی که انرژی  چیزی را مستهلک کند، دمپر میگوییم. این اثر به شکل خطی با سرعت نوسانات متناسب میباشد. این قید باعث شکل گیری معادله ی دیفرانسیل خطی  برای حرکت خواهد شد.این معاله پاسخ تحلیلی ساده ای دارد. میرایی را در مکانیک  می‌توانیم به کمک یک ظرف روغن تجسم کنیم. ظرف روغن از لزجت سیال داخل  آن استفاده میکند  تا مقاومتی را که به شکل  خطی با سرعت متناسب میباشد،  به وجود آورد. در کاربردهای مهندسی رایج است که نیروهای درگ غیرخطی را به خطیتبدیل کنند. یک روش استفاده از یک ضریب کار معادل در باره ی  نیروی تناوبی  میباشد. در موارد غیرتناوبی، قیدگذاری بر سرعت می‌تواند منجربه دسترسی به خط  سازی های دقیق  شود.

ادامه مطلب

دانلود تمرین حل شده ی کتاب فیزیک کوانتوم گازیوروویچ

دانلود تمرین حل شده ی کتاب فیزیک کوانتوم گازیوروویچ

دانلود تمرین حل شده ی کتاب فیزیک کوانتوم گازیوروویچ

مقدمه : 

دانلود تمرین حل شده ی کتاب فیزیک کوانتوم گازیوروویچ را در سایت دیجی ای ام سی قرار داده ایم . فیزیک کوانتوم  شاخه‌ای مهم در فیزیک نظری است . این بخش از فیزیک در مورد پدیده‌های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی است . کلمه ی  کوانتوم یعنی بسته یا دانه . وجه تسمیه این شاخه از فیزیک این است که نظریه کوانتوم  به بعضی از کمیت های فیزیک مقدار گسسته می دهد . اساس مکانیک کوانتومی درنیمه ی اول قرن بیستم با تلاش وریر هایزنبرگ , ماکس , پلانک , آلبرت ,  انیشتین  و … ساخته شده است . برای دانلود تمرین حل شده ی کتاب فیزیک کوانتوم گازیوروویچ به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود آموزش کتاب فارسی فیزیک هالیدی

دانلود آموزش کتاب فارسی فیزیک هالیدی

دانلود آموزش کتاب فارسی فیزیک هالیدی

مقدمه:

با دانلود آموزش کتاب فارسی فیزیک هالیدی همراهتان هستیم. علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می کند.مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می شوند.این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می شوند به طوریکه قوانین فیزیک و روابط ریاضی با هم در توافق بوده و مکمل هم هستند.و دو تایی قادرند کلیه پدیده های فیزیکی را توصیف نمایند. فیزیک یکی از شاخه های مهم ” شاید مهم ترین ” علومم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد .

برای دانلود آموزش کتاب فارسی فیزیک هالیدی به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی فیزیک پایه مکانیک1و2

فیزیک

فیزیک پایه مکانیک

مقدمه

به دلیل گسترده بودن مباحث ومفاهیم علم مکانیک نمی‌توان تعریف جامع و دقیقی از این علم در چند خط بیان کرد اما می‌توان به تعریف‌های کلی پرداخت و جمع‌بندی از آنها انجام داد تا بتوان به نتیجه معقولی دست یافت.

ایروینگ اچ شیمز در مقدمه کتاب استاتیک خود پیرامون مکانیک این گونه صحبت می‌کند مکانیک شاخه‌ای از علم فیزیک است که به رفتار دینامیکی اجسام می‌پردازد؛ که تحت اثر آشفتگی مکانیکی قرار می‌گیرند. از آنجا که مهندس تقریباً در تمام مواقع با چنین رفتاریروبرو است، مکانیک در هسته مرکزی بیشتر تحلیل‌های مهندسی جای دارد …

این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب