مکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالات Fluid mechanics

مکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالات Fluid mechanics

مکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالات Fluid mechanics مقدمه : مکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالات Fluid mechanics : با توجه به این که استاتیک و...

ادامه مطلب

بهترین مقاله آموزشی مکانیک سیالات

بهترین مقاله آموزشی مکانیک سیالات

بهترین مقاله آموزشی مکانیک سیالات مقدمه : بهترین مقاله آموزشی مکانیک سیالات : با توجه به این که استاتیک و تحرک شاره‌ها در طبیعت , صنع...

ادامه مطلب

کتاب جامع آموزشی مکانیک سیالات

کتاب جامع آموزشی مکانیک سیالات

بهترین جزوه درس مکانیک سیالات مقدمه : بهترین جزوه درس مکانیک سیالات : با توجه به این که استاتیک و تحرک شاره‌ها در طبیعت , صنعت و حیات...

ادامه مطلب

ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 1

ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت ۱

ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 1 توضیحات : ساده ترین فیلم آموزش کتیا شیب پارت 1 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassaul...

ادامه مطلب

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی استفاده می کنیم، هم...

ادامه مطلب

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی...

ادامه مطلب

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی...

ادامه مطلب

بهترین جزوه لغات تخصصی مهندسی مکانیک

بهترین جزوه لغات تخصصی مهندسی مکانیک

بهترین جزوه لغات تخصصی مهندسی مکانیک مقدمه :  بهترین جزوه لغات تخصصی مهندسی مکانیک : مهندسان مکانیک، گستره ی وسیعی از دستگاه‌ها، فراو...

ادامه مطلب

بهترین جزوه درس انتقال آب رشته مکانیک

بهترین جزوه درس انتقال آب رشته مکانیک

بهترین جزوه درس انتقال آب رشته مکانیک بهترین جزوه درس انتقال آب رشته مکانیک : تحلیل و طراحی شبکه های لوله کشی، مسئله ی نسبتا پیچیده ای...

ادامه مطلب