جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

درباره جزوه : 

جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس تحت نظارت استاد ابراهیم جعفری در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر زاهدان تهیه شده است . فایل پی دی جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 85 صفحه است. که به صورت عکسهایی کاملا واضح از دستنویس این جزوه است.

برای دانلود رایگان جزوه دستنویس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس از وب سایت   دیجی ای ام سی  به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزش الکترومغناطیس

دانلود کتاب آموزش الکترومغناطیس

دانلود کتاب آموزش الکترومغناطیس

  • مغناطیس :

  • سابقه مغناطیس مربوط به قبل از تاریخ است. افسانه چوپانی بنام  مگنز (Magnes) که هنگام چرای گوسفندان نوک آهنی چوب دستی ومیخ کفشش به سنگهای آهنربا که  لود استون (Load stone) نامیده میشد, میچسبد مربوط به ۸۰۰ سال قبل از میلاد است. آهنربا یا  لود استون از ناحیه ای بنام  ماگنزیا (Magnesia)درآسیای صغیر بدست میامده است, وکلمه مصطلح  مگنت (Magnet) بعنوان سنگ ماگنزیا  (Stone   of magnesia)ازنام این منطقه گرفته شده است. در ۶۰۰ سال قبل ازمیلاد  تالس(Tales)– ودیگران میدانستند که وقتی کهربا(Amber)  و یا کهربای سیاه (Jet) رامالش دهند, اجسام سبک را جذب میکنند. نام یونانی کهربا نیز الکترون (Electron ) است. ارسطو(Aristotle)– (322-384 ق م) ازحدود ۳۵۰ سال ق م, باتوجه به اقوال مردم در مورد گفته های تالس , اورا معتقد به لزوم روح بعنوان عامل حرکت میداند ونتیجه میگیرد که مغناطیس که آهن راجذب میکند, دارای روح است. خاصیت آهنربائی مغناطیس را از خیلی قدیم میدانستند.

ادامه مطلب

کتاب فیزیک فصل میدان های مغناطیسی

 

کتاب فیزیک فصل میدان های مغناطیسی

کتاب فیزیک فصل میدان های مغناطیسی

مقدمه:

فصل میدان های مغناطیسی یکی از فصل های کتاب فیزیک الکتریسته و مغناطیس می باشد که یکی از کتاب های دانشگاهی است.خطوط میدان از قطب شمال شروع می شود و در قطب جنوب پایان می پذیرد،آزمایشی که میدان های مغناطیسی را در اطراف  سیم حامل جریان نشان داد،ازمایش کریستین اورستد بود.کتاب فیزیک فصل میدان های مغناطیسی

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی درس الکترومغناطیس

دانلود جزوه آموزشی درس الکترومغناطیس

دانلود جزوه آموزشی درس الکترومغناطیس

سابقه مغناطیس مربوط به قبل از تاریخ است. افسانه چوپانی بنام  مگنز که هنگام چرای گوسفندان نوک آهنی چوب دستی ومیخ کفشش به سنگهای آهنربا که  لود استون نامیده میشد, میچسبد مربوط به ۸۰۰ سال قبل از میلاد است. آهنربا یا  لود استون از ناحیه ای بنام  ماگنزیا درآسیای صغیر بدست میامده است, وکلمه مصطلح  مگنت بعنوان سنگ ماگنزیا ازنام این منطقه گرفته شده است. در ۶۰۰ سال قبل ازمیلاد  تالس ودیگران میدانستند که وقتی کهربا  و یا کهربای سیاه رامالش دهند, اجسام سبک را جذب میکنند. نام یونانی کهربا نیز الکترون است. ارسطو ازحدود ۳۵۰ سال ق م, باتوجه به اقوال مردم در مورد گفته های تالس , اورا معتقد به لزوم روح بعنوان عامل حرکت میداند ونتیجه میگیرد که مغناطیس که آهن راجذب میکند, دارای روح است. خاصیت آهنربائی مغناطیس را از خیلی قدیم میدانستند.

برای دانلود جزوه آموزشی درس الکترومغناطیس از دیجی ای ام سی به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزشی راه حل های الکترومغناطیس مهندسی

دانلود کتاب آموزشی راه حل های الکترومغناطیس مهندسی

دانلود کتاب آموزشی راه حل های الکترومغناطیس مهندسی

سابقه مغناطیس مربوط به قبل از تاریخ است. افسانه چوپانی بنام  مگنز که هنگام چرای گوسفندان نوک آهنی چوب دستی ومیخ کفشش به سنگهای آهنربا که  لود استون نامیده میشد, میچسبد مربوط به ۸۰۰ سال قبل از میلاد است. آهنربا یا  لود استون از ناحیه ای بنام  ماگنزیا درآسیای صغیر بدست میامده است, وکلمه مصطلح  مگنت بعنوان سنگ ماگنزیا ازنام این منطقه گرفته شده است. در ۶۰۰ سال قبل ازمیلاد  تالس ودیگران میدانستند که وقتی کهربا  و یا کهربای سیاه رامالش دهند, اجسام سبک را جذب میکنند. نام یونانی کهربا نیز الکترون است. ارسطو ازحدود ۳۵۰ سال ق م, باتوجه به اقوال مردم در مورد گفته های تالس , اورا معتقد به لزوم روح بعنوان عامل حرکت میداند ونتیجه میگیرد که مغناطیس که آهن راجذب میکند, دارای روح است. خاصیت آهنربائی مغناطیس را از خیلی قدیم میدانستند.

برای دانلود کتاب آموزشی راه حل های الکترومغناطیس مهندسی از دیجی ای ام سی به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب درسی الکترومغناطیس

دانلود کتاب درسی الکترومغناطیس

دانلود کتاب درسی الکترومغناطیس

توضیحات :

  • سابقه مغناطیس مربوط به قبل از تاریخ است. افسانه چوپانی بنام  مگنز (Magnes) که هنگام چرای گوسفندان نوک آهنی چوب دستی ومیخ کفشش به سنگهای آهنربا که  لود استون (Load stone) نامیده میشد, میچسبد مربوط به ۸۰۰ سال قبل از میلاد است. آهنربا یا  لود استون از ناحیه ای بنام  ماگنزیا (Magnesia)درآسیای صغیر بدست میامده است, وکلمه مصطلح  مگنت (Magnet) بعنوان سنگ ماگنزیا  (Stone   of magnesia)ازنام این منطقه گرفته شده است. در ۶۰۰ سال قبل ازمیلاد  تالس(Tales)– ودیگران میدانستند که وقتی کهربا(Amber)  و یا کهربای سیاه (Jet) رامالش دهند, اجسام سبک را جذب میکنند. نام یونانی کهربا نیز الکترون (Electron ) است. ارسطو(Aristotle)– (322-384 ق م) ازحدود ۳۵۰ سال ق م, باتوجه به اقوال مردم در مورد گفته های تالس , اورا معتقد به لزوم روح بعنوان عامل حرکت میداند ونتیجه میگیرد که مغناطیس که آهن راجذب میکند, دارای روح است. خاصیت آهنربائی مغناطیس را از خیلی قدیم میدانستند.

ادامه مطلب