دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری مریم امینیان تهیه و تنظیم کرده است. این دستور کار زیر نظر دکتر حمیدرضا رضایی ، در دانشکده ی برق دانشگاه غیرانتفاعی سجاد گردآوری شده است.  فایل  پی دی اف دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری در 61 صفحه ، در سایت دیجی ای ام سی قابل دانلود است. این گزارش شامل  چهارده آزمایش و یک پیوست میباشد. پیوست مربوط به وسایل مورد نیاز است.

 

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزشی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

دانلود کتاب آموزشی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

دانلود کتاب آموزشی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

اندازه گيري در كليه صنايع از اهميت تعيين كننده اي برخوردار است . در بين دستگاههاي مختلف اندازه گيري كه امروزه در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند اندازه گيريها يا همان دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي نقش مهمتر و وسيعتري را دارا مي باشند. دليل اين امر آن است كه دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي قادرند كميت هاي فيزيكي را كه قابل رؤيت نيستند از روي اثرات ناشي از آنها مشخص نمايند. به همين جهت در اين پژوهش ابتدا در مورد دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي و طريقه كاربرد و نحوه كاركرد و ساختار داخلي آنها در اندازه گيري كميتهاي مختلف الكتريكي بحث مي كنيم .

کتاب آموزشی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی – این  کتاب آموزشی   را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود جزوه درسی اندازه گیری دکتر مجتبی پیشوائی

دانلود جزوه درسی اندازه گیری دکتر مجتبی پیشوائی

دانلود جزوه درسی اندازه گیری دکتر مجتبی پیشوائی

هدف از جزوه اصول اندازه گیری آشنایی با یکاهای الکتریکی، انواع مختلف استانداردها ،وظایف و مشخصات ابزارهای اندازه گیری، و انواع مختلف خطاها و روش های تحلیل آن ها سنجه گردان دارسونوال، چگونگی استفاده ازآن درآمپرسنج ها،ولت سنج ها، واهم سنج ها، برخی محدودیت ها و همچنین بعضی از کاربردهای آن است.

دانلود جزوه درسی اندازه گیری دکتر مجتبی پیشوائی – این  جزوه درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزشی اندازه گیری

دانلود کتاب آموزشی اندازه گیری

دانلود کتاب آموزشی اندازه گیری

تمامي مهندسين ( بدون توجه به اينکه در چه شاخه اي کار مي کنند )پيوسته با مسائل اندازه گيري روبرو هستند . مسائلي نظير اندازه گيري جرم ، نيرو ، دما ، مقدار يک جريان الکتيرکي ، طول ،زاويه و غيره و يا مسائلي مربوط به اثرات جمعي از آنها .نتايج اين قبيل اندازه گيري ها خط مشيي را به مهندس نشان مي دهد و اطلاعاتي را فراهم مي کند که مي توان بر اساس آنها تصميم گرفت . اين قبيل اندازه گيري ها بخشي از علم متالوژي را شکل مي دهد به خصوص مربوط به مهندسان مکانيک يا مهندسان توليد مي شوند چرا که با اندازه گيري طول و زوايا ارتباطند .

در اين بين طول يکي از اجزاء مهم اندازه گيري است و با کاربرد خاصي از اندازه گيري خطي مي توان اندازه گيري زاويه را نیز انجام داد. در حقيقت مقصود از اندازه گيري حصول وسيله اي است براي کمک  به تصميم گيري هر چه بهتر. البته بايد گفت که اندازه گيري تا زماني بر اساس دقت قابل قبولي نباشد يک اندازه گيري کامل نخواهد بود.اگر چه هيچ اندازه گيري دقيق نيست اما ذکر دقت در اندازه گيري به ابعاد اندازه گيري بسيار مفيد است. – این  کتاب درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب