جزوه آموزشی مدار الکتریکی ۱ و ۲ مهدی زینالی

جزوه آموزشی مدار الکتریکی 1و 2

جزوه آموزشی مدار الکتریکی ۱ و ۲ مهدی زینالی  – این  جزوه درسی  را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب …

دانلود جزوه آموزشی ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی

جزوه آموزشی ماشین های الکتریکی – این  جزوه آموزشی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب …

دانلود اسلاید درس مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی

اسلاید درس مدارهای الکتریکی – این  اسلاید درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب …

دانلود کتاب درسی مدار الکتریکی ۲

مدارالکتریکی 2

دانلود کتاب درسی مدار الکتریکی ۲ – این  کتاب درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب …

دانلود جزوه درسی مدار الکتریکی

مدار الکتریکی

دانلود جزوه درسی مدار الکتریکی – این  کتاب درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب …

دانلود کتاب حل المسئله مدارهای الکتریکی محمود دیانی

مدارهای الکترونیکی

دانلود کتاب حل المسئله مدارهای الکتریکی محمود دیانی – این  کتاب درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب …