جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک

جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک

جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک توضیحات : جزوه های آموزشی طراحی الکترونیک : هر دیود از اتصال دو نیمه هادی نوع n, p حاصل می گردد. نیمه...

ادامه مطلب

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی

بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی بهترین کتاب زبان تخصصی مهندسی : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی استفاده می کنیم، هم...

ادامه مطلب

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت اول : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی...

ادامه مطلب

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم

آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم آموزش صوتی زبان انگلیسی مهندسی قسمت دوم : وقتی برای تحقیق و ارائه های دانشجویی از مقالات خارجی...

ادامه مطلب

بهترین کتاب آموزش الکترونیک در تعمیرات

بهترین کتاب آموزش الکترونیک در تعمیرات

بهترین کتاب آموزش الکترونیک در تعمیرات الکترونیک در تعمیرات بهترین کتاب آموزش الکترونیک در تعمیرات : آموزش مقدمات الکترونیک مورد نیاز...

ادامه مطلب

بهترین کتاب درسی الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

بهترین کتاب درسی الکترونیک ۲ دانشگاه صنعتی شریف

بهترین کتاب درسی الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف  مقدمه بهترین کتاب درسی الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف : میشه گفت که الکترونیک یک علم...

ادامه مطلب

کتاب درسی مدار الکتریکی 1 به علاوه حل المسئله

کتاب درسی مدار الکتریکی ۱ به علاوه حل المسئله

کتاب درسی مدار الکتریکی 1 به علاوه حل المسئله توضیحات : کتاب درسی مدار الکتریکی 1 به علاوه حل المسئله : درس مدارهای الکتریکی، یکی از ...

ادامه مطلب

عالی ترین کتاب حل المسئله مدارهای الکتریکی

عالی ترین کتاب حل المسئله مدارهای الکتریکی

عالی ترین کتاب حل المسئله مدارهای الکتریکی توضیحات : عالی ترین کتاب حل المسئله مدارهای الکتریکی : درس مدارهای الکتریکی، یکی از مهم تر...

ادامه مطلب

بهترین جزوه درسی مدار الکتریکی

بهترین جزوه درسی مدار الکتریکی

بهترین جزوه درسی مدار الکتریکی توضیحات : بهترین جزوه درسی مدار الکتریکی : درس مدارهای الکتریکی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین درس های  ...

ادامه مطلب

بهترین کتاب درسی مدار الکتریکی 2

بهترین کتاب درسی مدار الکتریکی ۲

بهترین کتاب درسی مدار الکتریکی 2 توضیحات : بهترین کتاب درسی مدار الکتریکی 2 : درس مدارهای الکتریکی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین درس ه...

ادامه مطلب