جزوه درسی دستنویس تکنیک پالس استاد سادات نوری

جزوه درسی دستنویس تکنیک پالس استاد سادات نوری

جزوه درسی دستنویس تکنیک پالس استاد سادات نوری

تکنیک پالس، یا مدارهای پالس (Pulse Circuits) عنوان یکی از کتاب‌ها و واحدهای درسی در دورهٔ کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک در دانشگاه‌های ایران بود .علت نامیده شدن این عنوان درسی به تکنیک پالس، بررسی خروجی مدارات با دریافت سیگنال پالس است. موج پالسی ایده‌آل، موجی است که تنها دو مقدار صفر و یک عدد مثبت را می‌پذیرد.در موج ایده‌آل تغییر از صفر به عدد مثبت و برعکس، به طور ناگهانی انجام می‌شود. تحولات صنعت الکترونیک باعث شده تا امروزه مطالب درسی تکنیک پالس به دروس الکترونیک و دیجیتال انتقال یابد.

 

ادامه مطلب

دانلود جزوه درسی دستنویس تکنیک پالس

تکنیک پالس

دانلود جزوه درسی دستنویس تکنیک پالس

توضیحات :

تکنیک پالس، یا مدارهای پالس (Pulse Circuits) عنوان یکی از کتاب‌ها و واحدهای درسی در دورهٔ کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک در دانشگاه‌های ایران بود .علت

ادامه مطلب