گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

الکترونیک صنعتی

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی یکتا از آزمایشگاه های کاملا تخصصی در زنجیره برق می باشد که در آن تست های مهمی نظیر بررسی عملکرد؛ تریستو، اسیلاتور، ترایاک و… اتمام می شود. همانطور که میدانید پیشتر به صورت گسترده در مورد الکترونیک صنعتی صحبت کرده ایم و امروز فقط جستار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی می باشد.قسمت های مختلفی از آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دارای موارد تئوری هم می شود ولی در همه دانشجو باید این آزمایشگاه را جدی گرفته و با انجام تست های انفرادی و دسته جمعی متعدد کوشش در درک کامل قطعات الکترونیک صنعتی داشته باشد، به راستی برپایی یک سیستم جدید صرفا نیازمند آشنایی با قطعات نیست بلکه باید فهم درستی از قطعات داشت و آزمایشگاه الکترونیک صنعتی گزینه ای زیاد خوب برای برپایی این درک در دانشجو می باشد.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب