کتاب درسی مبانی بررسی سیستم های قدرت 2 پیام نور

کتاب درسی مبانی بررسی سیستم های قدرت 2 پیام نور

کتاب درسی مبانی بررسی سیستم های قدرت 2 پیام نور

سیستم قدرت  شبکه‌ای از اجزای الکتریکی است که برای تأمین، انتقال و استفاده از توان الکتریکی بکار می‌رود. نمونه‌ای از سیستم‌های قدرت، شبکه‌ای است که برای تأمین نیروی الکتریکی خانه‌ها و صنایع به کار گرفته می‌شود. سامانه ی قدرت در مناطق بزرگ با نام شبکه  شناخته می‌شود. به طور کلی می‌توان آن را به سه بخش تقسیم کرد: تولید انرژی الکتریکی که توان را تأمین می‌کند، انتقال انرژی الکتریکی که توان را از مراکز تولید به مراکز بار انتقال می‌دهد، و توزیع انرژی الکتریکی که خانه‌ها و صنایع اطرافش را تغذیه می‌کند.

ادامه مطلب