دانلود کتاب آموزشی کنترل صنعتی

کنترل صنعتی

کنترل صنعتی

مقدمه:

  • که در این پست قرار دادیم مربوط به مهندس احمد طهماسبی میباشد که احد از بهترین جزوه های میباشد در قالب فایل pdf میتوانید در ادامه نوشته دانلود کنید.
  • سیستمهای مهار از عقیده بخش بندی به دو نوع حلقه مفتوح و حلقه بسته تقسیم می شوند. تحول ها ورودی شدنی است تنها بر پایه اطلاع از مدل سیستم و یا تجربه چهره گیرد و بدون هشدار از خروجی باشد که در آن صورت سیستم را حلقه باز می نامند. چنانچه عملیات و دگرگونی ها ورودی بر پایه اطلاع از خروجی چهره گیرد سیستم را حلقه بسته و به آن سیستم مهار فیدبک دار می گویند.در کنترل حلقه باز ورودی طبق هشدار پیشین از مدل سیستم به منظور برپایی خروجی معین به سیستم اعمال میشود. مهار کننده شکل سیگنال ورودی را به طور متناسب تغییر و تقویت میکند.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب