پایان نامه بررسی یک نوع UPS توان بالا

پایان نامه بررسی یک نوع UPS توان بالا

پایان نامه بررسی یک نوع UPS توان بالا

پایان نامه بررسی یک نوع UPS توان بالا را میتوانید از دیجی ای ام سی دانلود کنید.

مقدمه :

قطع ناگهاني برق باعث اختلال در اكثر فعاليتهاي تجاريمیشود. بعضی مواقع امكان ادامه آن را كاملا از بينمي برد. بعنوان مثال شركتهاي بسياري را ميتوان نام برد كه در اثر پيا مدهاي حاصل از قطع برق ورشكست شده اند.البته تنها قطع برق شهر اثرات مخرب به همراه ندارد. بسياري از دستگاه هاي الكتريكي ( مانند سيستمهايكامپيوتري ) نسبت به نارسائيهايي مانند افت لحظه اي ولتاژ , افت طولاني ولتاژ , قطع برق , ولتاژ لحظه اي بالا, نويز و تاثيرات فركانس راديوئي و تغييرات فركانس در منبع تغذيه خود حساس هستند .به اينگونه بارها اغلب (( بارهاي حساس )) گفته مي شود .

ادامه مطلب …

دانلود کتاب آموزشی کنترل صنعتی

کنترل صنعتی

کنترل صنعتی

مقدمه:

  • که در این پست قرار دادیم مربوط به مهندس احمد طهماسبی میباشد که احد از بهترین جزوه های میباشد در قالب فایل pdf میتوانید در ادامه نوشته دانلود کنید.
  • سیستمهای مهار از عقیده بخش بندی به دو نوع حلقه مفتوح و حلقه بسته تقسیم می شوند. تحول ها ورودی شدنی است تنها بر پایه اطلاع از مدل سیستم و یا تجربه چهره گیرد و بدون هشدار از خروجی باشد که در آن صورت سیستم را حلقه باز می نامند. چنانچه عملیات و دگرگونی ها ورودی بر پایه اطلاع از خروجی چهره گیرد سیستم را حلقه بسته و به آن سیستم مهار فیدبک دار می گویند.در کنترل حلقه باز ورودی طبق هشدار پیشین از مدل سیستم به منظور برپایی خروجی معین به سیستم اعمال میشود. مهار کننده شکل سیگنال ورودی را به طور متناسب تغییر و تقویت میکند.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب …