دانلود جزوه درسی معادلات دیفرانسیل مهدی زینالی

دانلود جزوه درسی معادلات دیفرانسیل مهدی زینالی

دانلود جزوه درسی معادلات دیفرانسیل مهدی زینالی

چکیده : 

معادله دیفرانسیل یکی از معادله های ریاضی است و بیانگر یک تابع مجهول از یک یا چند متغیر مستقل و مشتقهای مرتبه‌های مختلف آن نسبت به متغیرهای جدا از هم می باشد.  بسیاری از قوانین عمومی طبیعت  طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل پیدا می کنند . کاربردهای معادلات دیفرانسیل همچنین  در ریاضیات، بویژه در هندسه و نیز در مهندسی و بسیاری از حوزه های دیگر کاربردی و فنی بسیار زیاد است. معادلات دیفرانسیل در بسیاری پدیده‌های علوم اتفق می افتد. هر زمان که یک رابطه بین چند متغیر  با مقادیر مختلف در حالت‌ها یا زمان‌های مختلف وجود دارد و نرخ تغییرات متغیرها در  زمان‌های مختلف یا حالات مختلف شناخته شده است می‌توان آن پدیده را با معادلات دیفرانسیل بیان کرد.

برای دانلود جزوه درسی معادلات دیفرانسیل مهدی زینالی از وب سایت دیجی ای ام سی  به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

دانلود جزوه درس معادلات دیفرانسیل

دانلود جزوه درس معادلات دیفرانسیل

دانلود جزوه درس معادلات دیفرانسیل

چکیده : 

معادله دیفرانسیل یکی از معادله های ریاضی است و بیانگر یک تابع مجهول از یک یا چند متغیر مستقل و مشتقهای مرتبه‌های مختلف آن نسبت به متغیرهای جدا از هم می باشد.  بسیاری از قوانین عمومی طبیعت  طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل پیدا می کنند . کاربردهای معادلات دیفرانسیل همچنین  در ریاضیات، بویژه در هندسه و نیز در مهندسی و بسیاری از حوزه های دیگر کاربردی و فنی بسیار زیاد است. معادلات دیفرانسیل در بسیاری پدیده‌های علوم اتفق می افتد. هر زمان که یک رابطه بین چند متغیر  با مقادیر مختلف در حالت‌ها یا زمان‌های مختلف وجود دارد و نرخ تغییرات متغیرها در  زمان‌های مختلف یا حالات مختلف شناخته شده است می‌توان آن پدیده را با معادلات دیفرانسیل بیان کرد.

ادامه مطلب

دانلود جزوه درسی آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علم صنعت

دانلود جزوه درسی آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علم صنعت

دانلود جزوه درسی آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علم صنعت

مقدمه:

آمار و احتمال آمار رشته وسیعی از ریاضی است كه راههای جمع آوری،خلاصه سازی و نتیجه گیری از داده ها را مورد برررسی قرار می دهد . این علم برای طیف وسیعی  از علوم دانشگاهی از فیزیك و علوم اجتماعی گرفته تا انسان شناسی و همچنین تجارت، حكومت داری و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد . هنگامی كه داده ها جمع آوری شدند چه از طریق یك شیوه نمونه گیری خاص یا به وسیله ثبت پاسخ ها در قبال رفتارها در یك مجموعه آزمایشی   یا به وسیله مشاهده مكرر یك فرایند در طی زمان  خلاصه های گرافیكی یا عددی را می توان  با استفاده از آمار توصیفی کسب کرد. الگوهای موجه در داده ها سازمان بندی می شوند تا استنباط در مورد جمعیت های بزرگتر به دست آید كه این كار با استفاده از آمار استنباطی صورت می گیرد و تصادفی بودن و عدم حتمیت در مشاهدات  را بررسی  می كند.

واژه آمار دو مفهوم کاملا متفاوت دارد, در اصطلاح عام, آمار عبارت است از اعداد و ارقام معناداري که بیان کننده اطلاعاتی خاص مانند جمعیت یک کشور، تعداد خانوارهاي یک شهر یا درآمد سرانه هستند. اما مفهوم تخصصی آن یعنی علم آمار, مجموع هايی از راه ها و روش هاست که برايطبقه بندي, تلخیص, جمع آوري, تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. دانلود جزوه درسی آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علم صنعت – این  جزوه درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ١

دیفرانسیل

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ١ دکتر حمید تولائی و حمید محمدزاده –این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب درسی ریاضی عمومی 1 پیام نور

ریاضی عمومی 1

دانلود کتاب درسی ریاضی عمومی 1 پیام نور – این  کتاب درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

معادلات دیفرانسیل

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها –  این  کتاب درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامع درسی ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

دانلود کتاب جامع درسی ریاضیات گسسته –این  کتاب درسی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب