دانلود کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو

دانلود کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو

دانلود کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو توضیحات : دانلود کتاب درسی مدار منطقی موریس مانو : مدار منطقی کلمه ای است که به طور حتم بسیار...

ادامه مطلب

جزوه درسی مدار منطقی رشته برق

جزوه درسی مدار منطقی رشته برق

جزوه درسی مدار منطقی رشته برق توضیحات :  جزوه درسی مدار منطقی رشته برق : مدار منطقی کلمه ای است که به طور حتم بسیاری از شما عزیزان ب...

ادامه مطلب

آشکار ساز نوری

پروژه بررسی و ساخت آشکار ساز نوری

پروژه بررسی و ساخت آشکار ساز نوری سنسور چیست ؟ با پروژه بررسی و ساخت آشکار ساز نوری  همراهتان هستیم. سنسور ها وسایلی هستند که کمیت ها...

ادامه مطلب

پروژه برق

کامل ترین پروژه پیل های سوختی و تولید برق

کامل ترین پروژه پیل های سوختی و تولید برق مقدمه : کامل ترین پروژه پیل های سوختی و تولید برق : یکی از مسائلی که انسان همواره با آن روب...

ادامه مطلب

زبان تخصصی رشته برق

جزوه آموزشی ترجمه زبان تخصصی رشته برق

جزوه آموزشی ترجمه زبان تخصصی رشته برق توضیحات : جزوه آموزشی ترجمه زبان تخصصی رشته برق : زمانی که برای تحقیق و ارائه های دانشجویی به م...

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزشی رله حفاظتی

دانلود کتاب آموزشی رله حفاظتی

دانلود کتاب آموزشی رله حفاظتی توضیحات : دانلود کتاب آموزشی رله حفاظتی : رله‌ ها یا تجهیزات حفاظتی سیستم هایی هستند که با قطع مدار و ب...

ادامه مطلب

دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق

دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق

دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق مقدمه :  دانلود واژه نامه تخصصی رشته برق : زمانی که برای تحقیق و ارائه های دانشجویی به مقالات خارجی م...

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه مدار

دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه مدار

دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه مدار مقدمه دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه مدار : مدار منطقی کلمه ای  است که به طور حتم اکثر شما عزیزان بار...

ادامه مطلب

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی توضیحات مختصر : گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی : آزمایشگاه الکترونیک صنعتی یکتا از آزمایشگاه...

ادامه مطلب