فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت 12

فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت ۱۲

فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت 12 توضیحات : فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت 12 : برنامه اندروید محیطی  است برا...

ادامه مطلب

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت ۱۱

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11 توضیحات : آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11 : برنامه اندروید محیطی است بر...

ادامه مطلب

خروجی گرفتن برنامه اندروید روی موبایل پارت 10

خروجی گرفتن برنامه اندروید روی موبایل پارت ۱۰

خروجی گرفتن برنامه اندروید روی موبایل پارت 10 توضیحات : خروجی گرفتن اپلیکیشن اندروید روی موبایل پارت 10 : اپلیکیشن اندروید محیطی است ...

ادامه مطلب

آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت 9

آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت ۹

آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت 9 توضیحات : آموزش شبیه ساز محیط اندروید بر روی کامپیوتر پارت 9 : برنامه اندروید محیط...

ادامه مطلب

فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت 7

فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت ۷

فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت 7 توضیحات : فیلم آموزش مهاجرت از Eclipse به اندروید پارت 7 : برنامه اندروید محیطی  است ب...

ادامه مطلب

فیلم آموزش بررسی view در اندروید پارت 6

فیلم آموزش بررسی view در اندروید پارت ۶

فیلم آموزش بررسی view در اندروید پارت 6 توضیحات : فیلم آموزش اندروید بررسی view اندروید پارت 6 : برنامه اندروید محیطی  است برای توسعه...

ادامه مطلب

آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت 4

آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت ۴

آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت 4 توضیحات : آموزش تنظیمات اولیه اندروید پارت 4 : برنامه اندروید محیطی  است برای توسعه و برنامه نویسی...

ادامه مطلب