آموزش سیستم های خبره

آموزش سیستم های خبره

آموزش سیستم های خبره

  • توضیحات

  •  سیستم های خبره ,برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه ی خاص را شبیه سازی میکنند. در واقع این نرم افزار ها, الگوهای منطقی را که یک متخصص براساس آن ها تصمیم گیری میکند, شناسایی می نمایند و سپس بر اساس آن الگوها, مانند انسان هاتصمیم گیری میکنند.از دستاورد های سیستم های خبره می توان صرفه جویی در هزینه ها و نیز تصمیم گیری بهتر و دقیق تر را نام برد.
  • استفاده از سیستم های خبره, برای شرکت ها  می تواند صرفه جویی به همراه داشته باشد , در زمینه ی تصمیم گیری نیز گاهی می توان در شرایط پیچیده با بهره گیری از چنین سیستم هایی تصمیم گیری های بهتری را در نظر گرفت و جنبه های پیچیده ای را در مدت زمان بسیار کمی مورد بررسی قرار دادکه تحلیل آن به روز ها زمان احتیاج دارد .هدف از ارائه فایل آموزشی سیستم های خبره آشنایی با مفاهیم سیستم های خبره و روش های طراحی آن ها می باشد.

شما می توانید با زدن روی ادامه ی مطلب این فایل را به صورت کاملا رایگان در صفحه ی بعد دانلود کنید.

ادامه مطلب