دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی

دانلود کتاب آشنایی با نرم افزارهای ریاضی - این  کتاب آموزشی را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

ادامه مطلب

دانلود اسلاید درس ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود اسلاید درس ساختمان داده‌ها و الگوريتم - دانشگاه پیام نور -  این  اسلاید درسی  را میتوانید از دیج...

ادامه مطلب

دانلود اسلاید درسی ذخیره و بازیابی اطلاعات زولیک

دانلود اسلاید درسی ذخیره و بازیابی اطلاعات زولیک - پیام نور - این  اسلاید درسی  را میتوانید از دیجی ای ام سی ...

ادامه مطلب

دانلود اسلاید درسی اصول کامپیوتر ۲ دکتر کریم زادگان مقدم

اسلاید درسی اصول کامپیوتر 2 دکتر کریم زادگان مقدم - دانشگاه پیام نور - این  اسلاید درسی  را میتوانید از دیجی ای ا...

ادامه مطلب