پاورپوینت آموزشی جزوه تنظیم و کنترل بودجه

پاورپوینت آموزشی جزوه تنظیم و کنترل بودجه

پاورپوینت آموزشی جزوه تنظیم و کنترل بودجه

امروز در سایت دی جی ای ام سی  برای شما فایل پاورپوینت جزوه تنظیم و کنترل بودجه را آماده کردیم . این پاورپوینت در ۲۸ اسلاید به صورت زیبا و تخصصی تهیه و تنظیم شده است که در آن اصول و مراحل تنظیم و کنترل بودجه دولتی را به شکل کامل توضیح داده است . بدون تردید این پاورپوینت یکی از بهترین پاورپوینت های آموزش درس تنظیم و کنترل بودجه است.

تعریف بودجه در پاورپوینت جزوه تنظیم و کنترل بودجه :

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها و باقی منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجربه نیل سیاست ها وبه هدف های قانونی می شود.

انواع درآمد های دولت در خصوص تنظیم و کنترل بودجه :

درآمد عمومی:درآمدهای وزارتخانه ها وموسسات دولتی ومالیات و سود سهام شرکتهای دولتی ودرآمد عملکرد ازانحصارات و مالکیت وسایردرآمدهایی که درقانون بودجه کل کشورتحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود. درآمد اختصاصی : درآمدهایی که به علت قانون برای مصرف یا مصارف خاص دربودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور می شود.

ادامه مطلب