کتاب آموزشی حسابداری صنعتی 3

کتاب آموزشی حسابداری صنعتی 3

کتاب آموزشی حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی چیست ؟

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید، روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

بنابراین، حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده، مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری می‌نماید. درنتیجه، مدیریت، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

گاهی تصور می شود کابرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهورترین کاربردآن در این جهت باشدولی سایر موسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهی تمام شده در بانکها ، شرکتهای بیمه ، عمده فروشیها، شرکتهای حمل ونقل ،شرکتهای هواپیمایی ،دانشگاههاو بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفا ده می گردد.

ادامه مطلب

جزوه راهنمای اصول حسابداری 3

جزوه راهنمای اصول حسابداری 3

جزوه راهنمای اصول حسابداری 3

جزوه راهنمای اصول حسابداری 3 برگرفته از کتاب اصول حسابداری 3 می باشد که همراه با حل تشریحی نمونه سوالات تشریحی و تستی انتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد.

فصل اول حسابداری شعب متمرکز :

اصطلاح شعبه به یک واحد تجاری اطلاق میشود که دور از محل اصلی قرار گرفته و اقدام به فروش کالا یا نمایش دادن خدمات مینماید.شعبه شخصیت حقوقی مجزا ندارد و صرفا بخشی از یک واحد تجاری به حساب می آید. اما از دیدگاه حسابداری، هر شعبه یک مرکز سود تلقی میشود.

بطور کلی برای حسابداری شعب دو سیستم حسابداری وجود دارد :

سیستم متمرکز: در این روش همه ی سوابق حسابداری شعبه در ادارهی مرکزی ثبت و نگهداری می شود و شعبه دفاتر حسابداری جداگانه ای ندارد. به این روش، سیستم غیر مستقل نیز گفته میشود. سیستم غیر متمرکز: در این روش شعبه برای عملیات خود از سیستم حسابداری

ادامه مطلب

جزوه حل مسئله اصول حسابداری 3

 جزوه حل مسئله اصول حسابداری 3

 جزوه حل مسئله اصول حسابداری 3

توضیحات : 

جزوه حل المسائل کتاب آموزش اصول حسابداری 3  در این جزوه به حل کردن مسئله های کتاب اصول حسابداری 3 پرداخته اند.

مقداری از متن کتاب  : 

1-سیستم متمرکز : در این روش عملیات حسابداری متمرکز و در دفاتر مرکزی ثبت می شوند. یعنی سوابق حسابداری شعبه در اداره مرکزی ثبت و نگهداری میشود. شعبه دفاتر حسابداری جداگانهای ندارند.

برای دانلود جزوه حل مسئله اصول حسابداری 3 از سایت www.digiemc.com به ادامه مطلب بروید…

ادامه مطلب

کتاب آموزش اصول حسابداری 3

کتاب آموزش اصول حسابداری 3

کتاب آموزش اصول حسابداری 3

الف- اصل بهای تمام شده تاریخی :

 به موجب اصل بهای تمام شده تاریخی ,  تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده. در زمان  وقوع ثبت و درشکل های مالی منعکس می شود و اگر بعدا ارزش پولی آنها افزایش یابد , این افزایش شناسایی و ثبت نمی شود.در به کارگیری این اصل , بهای تمام شده دارایی ها بر اساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد , اندازه گیری می شود. در مواردی که یک قلم دارایی یا یک خدمت در ازای واگذاری دارایی دیگری تحصیل می شود. دارایی تحصیل شده به ارش عادلانه یعنی معادل قیمت نقدی دارایی واگذار شده در دفاتر ثبت می شود . اهمیت عادلانه دارایی تحصیل شده مبنای ثبت قرار می گیرد. همیشه فرض بر این است که در معامله  قضاوت صحیح به کار رفته و موسسه نمی توانسته است دارایی یا خدمت را به قیمت کمتر خریداری کند .

برای دانلود کتاب آموزش اصول حسابداری 3 از سایت www.digiemc.com به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلب