جزوه آموزشی کتاب حسابداری میانه 2

جزوه آموزشی کتاب حسابداری میانه 2

جزوه آموزشی کتاب حسابداری میانه 2

مقدمه :

یکی از دروس مهم و تخصصی که در دوره کارشناسی حسابداری تدریس می شود ، کتاب حسابداری میانه ۲ است. مطالعه دانلود کتاب میانه ۲ جمشید اسکندری به ویژه برای ورود به حرفه و سیستم حسابداری و آشنایی با شرکت سهامی بسیار اهمیت دارد. مطالب ارائه شده در درس حسابداری میانه ۲ جمشید اسکندری از کمترین انحراف عمل و آموزش برخوردار است و تقریبا تمام مطالب و نکات نمونه سوال و کتاب حسابداری میانه ۲ در آن توضیح داده شده و در حرفه حسابداری قابل استفاده خواهد بود. بنابراین تسلط بیشتر دانشجویان رشته حسابداری در یادگیری مباحث جزوه حسابداری میانه ۲ رایگان اهمیت فوق العاده ای دارد.

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی حسابداری میانه 1

دانلود جزوه آموزشی حسابداری میانه 1

دانلود جزوه آموزشی حسابداری میانه 1

شرکت های سهامی عام و سهامی خاص در کتاب حسابداری میانه ۱ :

شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن بخشی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند.

شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  , مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعا شرکا کمتری دارد , یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به علتی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

ادامه مطلب