مجموعه کامل فرم ها و کاربرگ های حسابرسی

مجموعه کامل فرم ها و کاربرگ های حسابرسی

مجموعه کامل فرم ها و کاربرگ های حسابرسی

شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی :

حسابرسان باید اطلاعات مربوط به برنامه ریزی کار حسابرسی نوع و ماهیت ، زمانبندی اجرا وحدود روشهای حسابرسی اجرا شده و نتیجه ی حاصل از آن و نتیجه گیری ناشی از شواهد جمع آوری شده را در کاربرگ های حسابرسی ثبت نمایند . شکل ومحتوای کاربرگ های حسابرسی باید هماهنگ با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود.

میزان و حجم کاربرگ های حسابرسی به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد ، چرا که مستند کردن همه ی موضوعات مورد رسیدگی حسابرس نه ضروری است و نه امکان تهیه آن عملی می باشد .میزان وحجم کاربرگهای حسابرسی لازم است به اندازه ای باشد که در صورت لزوم بتواند شناختی کلی از کارهای حسابرسی انجام شده و اطلاعات مفید را برای بقیه ی حسابرسان ، که شناختی از این کار حسابرسی ندارند.

اهداف کاربرگ های حسابرسی :

کاربرگهای حسابرسی اهداف و نیازهای زیر را تامین می کنند : 
۱-کمک به برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

ادامه مطلب

جزوه آموزشی درس حسابرسی 2

جزوه آموزشی درس حسابرسی 2

جزوه آموزشی درس حسابرسی 2

کاربرگ های حسابرسی در جزوه درسی حسابرسی ۲:

کاربرگ حسابرسی , ابزار کار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بکار برده شده , آزمونهای انجام شده , اطلاعات جمع آوری شده و نتایج حاصله در طول اجرای عملیات حسابرسی را در کاربرگ ها مستند می کنند .کاربرگ های حسابرسی , حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحبکار و گزارش حسابرسان است و کلیه کارهای انجام شده به وسیله ی حسابرسان را مستند و گزارش حسابرسان را توجیح می کنند.

کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورتهای مالی صاحب کار باشد و میتواند به شکل ثبت اطلاعات روی کاغذ , فیلم , ضبط الکترونیکی یا دیگر ابزارهای مشابه باشد .در این پست از سایت دانشجویان حسابداری ایران برای شما تمامی فرم ها و کاربرگ های حسابرسی مورد نیاز برای کارکنان را به صورت کامل قرار دادیم که میتوانید به رایگان دانلود کنید برای دانلود و مشاهده توضیحات روی لینک رو به رو کلیک کنید (دانلود فرم ها و کاربرگ های حسابرسی )

قضاوت حرفه ای حسابرس در کتاب حسابرسی ۲ :

ادامه مطلب