کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته 2

کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته 2

کتاب آموزشی حسابداری پیشرفته 2

مقدمه :

درس حسابداری پیشرفته ۲در نیمسال هفتم دوره ی کارشناسی وبعداز گذراندن درس حسابداری پیشرفته یک باید خوانده شود  هدف اصلی از گذراندن درس حسابداری پیشرفته ۲ آشنا شدن دانشجویان حسابداری با نحوه تلفیق حسابهای شرکت اصلی وشرکتهای فرعی میباشد . این جزوه بی نظیر از درس حسابداری پیشرفته ۲  و کاملا روان و ساده به مباحث این درس می پردازد.
جزوه ای بی نظیر از درس حسابداری پیشرفته ۲ که توسط استاد سید محبوبه جعفری تدوین گشته و کاملا روان و ساده به مباحث این درس می پردازند و برای هر مبحث تمرین های کامل حل شده که به دانشجویان کمک میکند تا مطالب را راحت تر درک کنند. درس حسابداری پیشرفته (۲) آخرین درس از دروس رشته ی حسابداری مالی می باشد.

ادامه مطلب