کتاب آموزشی مباحث جاری در حسابداری

کتاب آموزشی مباحث جاری در حسابداری

کتاب آموزشی مباحث جاری در حسابداری

حسابداری پیمانکاری در کتاب مباحث جاری در حسابداری :

 پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متعدد و متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، هواپیما سازی، کشتی سازی، ساخت اسکله و بنادر، نصب خطوط پست های فشار قوی و انتقال نیرو، ساخت فیلم های سینمایی و…  را در بر میگیرد.فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقضه شروع شده و تا تحویل قطعی کار ادامه می یابد.

پیمانی بلند مدت است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحضه یا ارایه خدمات (یا ترکیبی از دارایی ها یا خدمات که تواما یک پروژه را تشکیل دهد) منعقد می شود و مدت زمان لازم برای تکمیل آن معمولا  بیش از یک سال است.پیمان های بلند مدت را به دو

ادامه مطلب

شرکت های سهامی و مراحل ثبت شرکت

شرکت های سهامی و مراحل ثبت شرکت

شرکت های سهامی و مراحل ثبت شرکت

تعریف شرکت سهامی عام‌ :

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین‌می‌شود.

در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.انواع شرکت های سهامی و مراحل ثبت شرکت

ادامه مطلب

برگه ی حسابرسی اظهارنظر مشروط

برگه ی حسابرسی اظهارنظر مشروط

برگه ی حسابرسی اظهارنظر مشروط 

مبانی اظهارنظر مشروط حسابرسی :

موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی )… شامل مبلغ …… میلیون ریـال موجـودی کـالا سـاخته شـده مـی باشـد کـه بـرخلاف استانداردهای حسابداری ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، ارزشیابی نشده است. در صـورت انجـام تعـدیل لازم از ایـن بابت ، سود خالص به مبلغ ……. میلیون ریال کاهش و موجودی و کالا و سود انباشته به ترتیب به مبالغ ….. میلیون ریال و …… میلیـون ریال کاهش می یابد.

تاییدیه های درخواستی از وکیل حقوقی شرکت و بانک …… تا این تاریخ دریافت نگردیده و این موسسه نیز نتوانسته است از طریـق اجرای سایر روشهای حسابرسی ، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند.

اظهارنظر مشروط حسابرسی :

ادامه مطلب

برگه ی گزارش حسابرسی اظهار نظر مردود

برگه ی گزارش حسابرسی اظهار نظر مردود

برگه ی گزارش حسابرسی اظهار نظر مردود

مبانی اظهارنظر مردود

با توجه به موارد مندرج در یادداشتهای توضیحی و ، شرکت در اواخر سال مالی مورد گزارش کارخانـه شـماره ۴خـود واقـع در شهرستان را به شرکت فروخته است . رسیدگیهای انجام شده در این رابطه حاکی است که عملیـات تنظـیم مبایعـه نامه ، دریافت مابه ازای فروش و تحویل کارخانه مزبور در سال مالی بعد صورت گرفته و لذا شناسایی فروش یـاد شـده در سـال مـورد گزارش برخلاف استانداردهای حسـابداری اسـت . تعـدیل صـورتهای مـالی از ایـن بابـت موجـب افـزایش دارائی هـای ثابـت بـه مبلـغ میلیون ریال و کاهش حسابهای دریافتنی و سود سال مورد گزارش به ترتیب به مبالغ و میلیون ریال می گردد.

سایر تحریف ها گزارش حسابرسی اظهارنظر مردود :

 موجودی مکواد و کالا (یادداشت توضیحی ) شامل مبلغ میلیون ریال موجودی کالای ساخته شده می باشد که بـرخلاف استانداردهای حسابداری ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، ارزشیابی نشده است . در صورت انجـام

ادامه مطلب

گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر

گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر

گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر

مبانی عدم اظهارنظر :

 با توجه به مورد مندرج در یادداشت توضـیحی ، خریـدار عمـده محصـول اصـلی شـرکت بـه دلیـل تغییـرات در فنـاوری و ورود محصولات جدید به بازار ، از اواخر سال مالی مورد گزارش از خرید محصول شرکت خودداری کرده و بررسی های مقدماتی انجـام شـده توسط مدیریت شرکت حاکی از احتمال عدم امکان فروش محصول مزبور به دیگر خریـداران اسـت. در صـورت عـدم امکـان فـروش محصول اصلی مزبور، ادامه فعالیت شرکت با مشکل جدی مواجه خواهد شد و ممکن است شرکت قادر بـه بازیافـت دارائیهـا و تسـویه بدهی ها در روال عادی فعالیت تجاری خود نباشد.

تحریف ها :

 موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی ) شامل مبلغ میلیون ریال موجـودی کـالای سـاخته شـده مـی باشـد کـه بـرخلاف استانداردهای حسابداری ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، ارزشیابی نشده است.

ادامه مطلب

نمونه گزارش حسابرسی اظهارنظر مقبول

نمونه گزارش حسابرسی اظهارنظر مقبول

نمونه گزارش حسابرسی اظهارنظر مقبول

اجزای تشکیل دهنده گزارش معقول چیست؟

1- عنوان  2- مخاطب  3- بند مقدمه یا بند تفکیک و مسئولیت ها     4- بند حدود رسیدگی 5- بنداظهارنظر  6- تاریخ  7-نشانی حسابرسی  8-امضاء

1- عنوان در گزارش حسابرسی حاوی چه مواردی باید باشد؟

گزارش حسابرسی باید عنوان مناسبی داشته باشد با استفاده از عنوان گزارش حسابرس مستقل خواننده را در تشخیص گزارش حسابرسی و مجزا کردن آن از گزارش هایی ازجمله گزارش های هیئت مدیره یاگزارش دیگر حسابرسان که ملزم به رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل نیستند کمک میکند.جهت آشنایی بیشتر به صفحه نمونه قرارداد حسابرسی و کاربرد گزارش حسابرسی در سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه نمایید.

2- مخاطب در گزارش حسابرسی کیست ؟

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزش اکسل در حسابداری

دانلود کتاب آموزش اکسل در حسابداری

کتاب آموزش اکسل در حسابداری

در این پست از سایت دی جی ای ام سی یک کتاب آموزش ساده و کاربردی برای اکسل قرار دادیم .باتوجه به نیاز دانشجویان حسابداری سعی کردیم کتابی رو که انتخاب میکنیم خیلی کم حجم و آموزش به صورت تصویری و روان باشد تا بتوان حداکثر استفاده رو کرد. کتابی که برای شما قرار دادیم کتاب آموزش Excel 2010 از مجموعه کتاب های آموزشی مهارت های هفتگانه می باشد.

درباره کتاب آموزش اکسل در حسابداری ۲۰۱۰ :

نرم افزار مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel)، یکی از نرم افزارهای بسته مجموعه آفیس (Office) محصول شرکت مایکروسافت است که در دسته برنامه های اداری (Desktop Application) این مجموعه قرار دارد. برنامه اکسل که به آن برنامه صفحه گسترده هم می گویند نرم افزاری است که با استفاده از آن می توان محاسبات ریاضی (با قابلیت انجام محاسبات دشوار ریاضی) و ترسیم نمودار به وسیله‌ی ابزارهای گرافیکی به کار می‌رود. اکسل توانایی انجام محاسبات دشوار ریاضی را دارد و کمتر کسی است که برای ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری و یا ریاضی، از اکسل استفاده نکرده باشد.

ادامه مطلب

فایل آموزشی حقوق و دستمزد تولیدی

فایل آموزشی حقوق و دستمزد تولیدی

فایل آموزشی حقوق و دستمزد تولیدی

اکسل محاسبه حقوق و دستمزد یکی از پرطرفدار ترین فایل های اکسل موجود در سایت می باشد که به وسیله این فایل اکسل میتوانید محاسبات حقوق و دستمزد شرکت را بهتر انجام بدهید . این اکسل محاسبه حقوق و دستمزد برای درس کاربرد نرم افزار های حسابداری آماده شده است که علاوه بر دانشجویان حسابداری ، حسابداران و مدیران مالی هم استقبال های خوبی از این فایل داشتند. فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد ۹۵ توسط سید عارف نبی زاده  و فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد ۹۶ توسط مهندس پیام محمدیان تهیه و تنظیم شده است.

فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد فرمول نویسی شده :

فایل اکسل تهیه لیست حقوق و دستمزد برای سال های ۹۵ و ۹۶ کاملا فرمول نویسی شده است و شما در صورت نیاز میتوانید تمام فرمول های این فایل را ویرایش کنید . برای اجرای فایل اکسل حقوق و دستمزد حتما باید مجموعه نرم افزار های آفیس روی رایانه ای شخصی شما نصب شده باشد . در ضمن این فایل روی گوشی های موبایل و تبلت های اندروید به درستی اجرا نخواهد شد.

فایل اکسل لیست حقوق و دستمزد شرکت تولیدی :

ادامه مطلب

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تاریخچه سیستم های اطلاعاتی حسابداری :

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارایه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در واقعیت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

ادامه مطلب

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

بورس چیست ؟

در علم اقتصاد, بورس به بازاری اطلاق می‌شود که قیمت‌گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می شود و در یک طبقه‌بندی کلی شامل بورس کالا و اوراق بهادار است.کلمه بورس (Bourse) در زبان فرانسوی به معنای کیف پول است. علاوه بر این, چنین بیان شده‌است که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک مردی به نام  واندر بورس زندگی می‌کرده که صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می پرداختند.

از این رو بعدها به کلیه مکان هایی که داد و ستد پول, کالا و اسناد مالی و تجاری در آن صورت می گرفت, بورس گفته شد.در این پست از سایت دی جی ای ام سی در بخش حسابداری برای گروه کارشناسی حسابداری یک کتاب برای درس بورس اوراق بهادار آماده کردیم .این کتاب به منظور راهنمایی سرمایه

ادامه مطلب

12