جزوه آموزشی پول و ارز و بانکداری

جزوه آموزشی پول و ارز و بانکداری

جزوه آموزشی پول و ارز و بانکداری

سیاست های پولی و انواع آن در درس پول و ارز و بانکداری :

سیاست پولی بر پایه ی رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور – یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت – و کل عرضه ی پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای مختلفی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی, تورم, نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.

در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد یا اینکه بانکهای ناشر پول به‌طور نظام‌مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضه ی پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند. سیاست پولی بردو نوع انبساطی و انقباضی تجزیه می شود . که جزئیات بیشتر در رابطه با سیاست های پولی را میتوانید در جزوه مطالعه کنید.

ادامه مطلب