دانلود کتاب آموزشی مدیریت تولید

دانلود کتاب آموزشی مدیریت تولید

دانلود کتاب آموزشی مدیریت تولید

توضیحات : 

 

این مقاله با موضوع مدیریت تولید نعریف های از مدیریت تولید , شرح وظیفه های مدیر تولید و همینطور نقش مدیریت تولید در افزایش کسب و کار و رشد و ارتقای سازمان را بیان می کند. به بررسی نقش مدیریت تولید در سازمان و ارتباط آن با بقیه بخش ها مورد بررسی قرار می گیرد.مدیریت تولید یعنی فرآیند برنامه ریزی , هدایت , کنترل و ساماندهی فعالیت های درحال انجام در یک شرکت برای  تولید منابع ورودی به فرآورده.

برای دانلود دانلود کتاب آموزشی مدیریت تولید از سایت www.digiemc.com به ادامه بروید…

ادامه مطلب