فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت هود

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت هود

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت هود توضیحات : فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت هود : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided Three-dimen...

ادامه مطلب

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت فنر مربعی

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت فنر مربعی

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت فنر مربعی توضیحات : فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت فنر مربعی : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱...

ادامه مطلب

آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت 57

آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت ۵۷

آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت 57 توضیحات : آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت 57 : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided Three-dimen...

ادامه مطلب

دانلود فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 56

دانلود فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت ۵۶

دانلود فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 56 توضیحات : دانلود فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 56 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷...

ادامه مطلب

آموزش کتیا درفت و اسمبل

دانلود فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت ۵۵

دانلود فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 55 توضیحات : دانلود فیلم آموزش کتیا درفت و اسمبل پارت 55 : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided T...

ادامه مطلب

آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت 54

آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت ۵۴

آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت 54 توضیحات : آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت 54 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Das...

ادامه مطلب

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت 53

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت ۵۳

فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت 53 توضیحات : فیلم آموزشی کتیا درفت و اسمبل پارت 53 : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided Three-dimensi...

ادامه مطلب